Piękno
w zasięgu ręki

dr med. Ryszard Bratoś
dr hab. med. Jan Rykała